Actueel

Bijbeltekst

De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Psalm 23:1b

Agenda Blogs van de jeugdouderling

Vertrouwen is de kern

Het zit in onze Nederlandse aard dat we actief de problemen te lijf gaan en belemmeringen weg willen nemen. Niets doen is geen optie. We zoeken het in de techniek of in de organisatie. De maakbare samenleving. Veranderingen maken veel emoties los, ook angst en onzekerheid. Dat is vaak onterecht, want op de keper beschouwd veranderen vaak de vormen, maar de wezenlijke kenmerken bijna nooit. 
Enkele voorbeelden: we leggen we een betere voetbalmat neer om het spel te verbeteren, maar we halen de witte lijnen niet weg en ook ontslaan we het arbitrale trio niet. We leggen wel rotondes aan voor een betere doorstroming, maar mikken niet de verkeersregels overboord. Er zijn niet zoveel veranderingen die de boel op zijn kop zetten, waarbij het wezenlijke zomaar ineens verloren gaat.

De invoering van de Herziene Statenvertaling in onze gemeente vind ik een mooi voorbeeld. Bedoeld om belemmeringen weg te nemen. Een verandering die met succes is doorgevoerd maar waarbij de waardevolle kern bewaard is gebleven. En de Bijbel ontmoedigt verandering niet, integendeel. De Bijbel moedigt ons aan om in de wereld te staan, om ons heen te kijken, mogelijkheden te beproeven en het goede te doen en behouden.

Maar ondanks alle welvaart, alle innovatie, de explosie van informatie en alle keuzemogelijkheden worden mensen ongelukkiger en eenzamer. Ook in Nijkerk. De verzorgingsstaat is op zijn retour en veel van de verantwoordelijkheid voor gezondheidszorg komt bij de burgerlijke gemeente terecht. Een nieuwe en onbekende taak die moet worden opgepakt zonder goede voorbereiding of gedegen voorinvestering. Want bezuinigen is het hoofddoel. 
Een gemeentelijk bestuurder zei het zo: we krijgen in vergelijking met eerdere jaren 125% meer geld, maar 300% meer verantwoordelijkheid. Er komen dus meer mensen in de verdrukking. Ook in Nijkerk meer verborgen armoe, geestelijk leed. Vergis je niet.

Naastenliefde en barmhartigheid zijn de komende decennia meer dan nodig. Mattheus 25:40 belooft ons dat ze werken voor God zullen zijn. Onze gemeente vormt één van de sterkere sociale structuren van Nijkerk. Onze gemeente krijgt dus de komende jaren kansen om langs het bewijzen van naastenliefde en barmhartigheid een goed woord van de Heere Jezus te doen. In beweging komen roept bij sommigen onzekerheid op, omdat er de vrees bestaat dat de kern verloren gaat. Dat moeten we heel serieus blijven nemen. Dus laten we juist beproeven en wijsheid van God bidden in het behouden. Maar vrees niet, zegt de Bijbel niet voor niets precies 365 keer.

Fransiscus van Assissi sloeg de spijker op de katholieke kop: "Verkondig het evangelie, desnoods met woorden." 
Geloven is doen! Vertrouwen op God is de kern.

Lees hier eerdere blogs van de jeugdouderlingen.